Om The Swedish Research Institute in Istanbul

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII)

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett tvärvetenskapligt, Istanbul-baserat insitut. Det bildades 1962 som ett av tre svenska forskningsinstitut i Medelhavsområdet. Övriga två fanns då i Rom (grundat 1925) och Athen (grundat 1948). Ett fjärde institut grundades i Alexandria 2000.

Huvudsyftet med SFII är att främja svensk och nordisk forskning i och om Turkiet, Väst och Centralasien, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Discipliner som sedan länge finns representerade vd instiutet är t.ex. orientaliska språk och litteratur, arkeologi och konsthistoria, klassiska och bysantinska studier, västasiatisk historia (med särskild inriktning på osmansk och modern turkisk historia), sociologi, antropologi, utbildningsvetenskap och statsvetenskap, inklusive internationella relationer.

www.srii.org